Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

Cầu thủ tuơng lai (KC)

Rio-Mèo là em của Bim. Cháu vứa tròn 9 tháng, chưa biết đi, song cứ nhìn thấy quả bóng thì rối cà kê, chân đạp đạp như muốn đá bóng. Vì yêu Rio-Mèo nên ba mẹ, ông bà và anh Bim đều coi bé là "có máu  túc cầu". Biết đâu đấy...
Đây là video clip về Rio chơi bóng.