Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Biển nơi Nông đến

Hai mẹ con Nông đã đến thăm bãi biển vịnh Mission Bay. Mùa này vẫn lạnh, không có nhiều nắng như ở ta.

Mẹ Hòa sang New Zealand (Bồ Nông)

Tuần rồi mẹ Hòa sang với Nông. Sau đó 2 mẹ con du hí. Cháu gửi mấy ảnh về giới thiệu với cả nhà.Khu mộ cố Thủ tướng New Zealand.