Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tin buồn

Cô Hà Thị Quế, em nuôi của cha, yếu đã tháng nay, phải nằm viện. Như ngọn đèn đã hết dầu, bà yếu dần rồi mất lúc 0g50' sớm 25/12.
Trưa qua vừa biết tin buồn đã gọi cho Tiến Bắc chia buồn. Trên Bantroi5 đã báo tin này!