Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Bài viết của chú Chân trên QĐND

Mời đọc!

Xứng đáng với 2 chữ TRUNG, HIẾU

Mời đọc!

Đại hội Đảng 2

Mời đọc!

Lễ phong tướng 1948

Mời đọc!

Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và ông Bình

Mời đọc!

Giới thiệu sách

Trên QĐND từng giới thiệu!

Trần Đình Long, ông là ai?

Mời đọc!

Ông Đào Chính Nam, hiệu phó Trường Lục quân VN

Từ trái qua: Vương Thừa Vũ, Nguyễn Sơn, Đào Chính Nam.
Mời đọc!

Trần Tử Bình - một tấm gương sángTRẦN TỬ BÌNH – MỘT TẤM GƯƠNG SÁNG!
Vũ Thơ[1]Trong vụ khủng bố trắng năm 1939, đồng chí Đinh Tất Miễn, bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, bị bắt và hy sinh trong nhà tù. Đảng bộ Ninh Bình bị mất liên lạc với Xứ uỷ Bắc Kỳ, nhưng một số đảng viên vẫn duy trì phong trào và tìm cách nối lại liên lạc với Xứ ủy. Sau lần đồng chí Phan Long về nhà máy Dệt Nam Định không bắt được liên lạc, đồng chí Phan Lang lại mạo hiểm đến trại giam Vụ Bản (Hòa Bình), nơi mật thám Pháp đang an trí đồng chí Đông Sơn, để tìm đường chắp nối. Phan Lang lấy cớ đến xin thầy lang đơn thuốc vì bấy lâu nay, gia đình đã quen dùng thuốc của ông.

Thư Eric, 1 bạn trẻ người Pháp nghiên cứu về thực dân Pháp khai thác cao su ở Đông Dương và sự kiện Phú Riềng Đỏ

Dear Tran Kien Quoc

With your leave, I write you because I 've finish my study about Michelin plantations in Vietnam before 1940 and I ask for your permission for including after this study, the translation of Tran Tu Binh memoir.
The book will contain my study (265 pages) and Tran Tu Binh's memoirs (approximately 120 pages). I have to finish few corrections and had photos (replica of a tiger cage http://www.pbase.com/image/43390211)a photo of Daû-Tiêng hospital(http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/sdx/ulysse/notice?id=FR%20CAOM%2030Fi104/10)and. I hope 3 or 4 photos of Michelin plantation in the Plantersannals of 1930.