Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Lại cái nhà ông Rio (KC)

Rio sắp tròn 18 tháng.
Ăn thì lười nhưng chịu... hút ra phết!

Còn là "bôi sĩ"!

Và tập piano từ 1,5 tuổi - hơn cả Moza?

Tin vui !

Bồ Nông mail về thông báo: Tuần sau sẽ về đến TpHCM.
Cả nhà sẵn sàng chào đón Nông!