Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Thư gửi từ Pháp của Eric Panthou

Dear Tran
I am pleased to announce that my study is finished and the translation of Phurieng Do is also finihed. A friend whose mother is Vietnamese helped us translate several passages of the book. We were able to improve the quality of the translation.
All is certainly not perfect, but we have made ​​great efforts to publish this translation.
I hope you will be satisfied.