Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Cô Phúc thăm nhà Nông trước khi bay ra HN

Chiều thứ bảy trườc, bác Công đánh xem đưa cô Phúc ra sân bày đã tạt qua nhà Nông. Ba Nghị ở nhà đón. Thời gian không cho phép nên cũng chỉ quanh quanh trước sân. Mong những hình ảnh này làm Nông đỡ nhớ nhà.

Nông có thấy chú chó nào sau cô?


Cùng ba Nghị.


Chú chó nhớ Nông đấy.