Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Cha học tiếng Hoa

 Vì đã học Trường Dòng và từng đi dạy Kinh Thánh kiếm sống mà cha biết tiếng Latin và tiếng Pháp. Những ngày Trường Lục quân đóng ở Vân Nam, cha yêu cầu các cán bộ, giáo viên phải học tiếng Hoa và chính cha cũng học. Nhìn chữ viết của cha mới thấy cụ là người chiu học.
Nay giới thiệu bút tích của cha về những bài học Trung văn.

Chuyện kể nhân ngày được tặng Tuyển tập Trần Độ (KC)

Mời sang Bantroi5!