Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Tranh của Nông gửi về

Chiều nay, Nông gửi tranh vừa vẽ sắp nộp bài về. Cô Phúc đang ở nhà bác Quốc hỏi thăm: Tranh theo trường phái nào?
Nông trả lời ngay qua iPhone: buc cua con ko theo truong fai nao ca, day la tranh bang son artilic, painting, water colour, colour pencil con ve theo object o trong fong ve.
Xin mời cả nhà cùng ngắm tác phẩm của Nông!