Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Giới thiệu sách mới: TỪ HỎA LÒ ĐẾN PHỦ KHÂM SAI BẮC BỘ (KQ)

Đại tá Lê Trọng Nghĩa (ảnh chụp 1955)


Sách mới.
Cuối quý 2 năm 2012, đúng vào dịp kỉ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (1945 –2012), Nxb Hà Nội đã phát hành cuốn sách “Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ” - hồi ký của nhân chứng lịch sử Lê Trọng Nghĩa, một trong hai ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội 19/8/1945 còn sống đến ngày hôm nay[1].