Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Báo hỷ

Gia đình Võ Điện Biên - Hoàng Minh Phượng cho cháu đích tôn của cụ Văn và bà Hà ra ở riêng. Biên - Phượng có thiếp báo hỷ gửi các gia đình Tổng hành dinh thời kì sau 1954. Thiếp vừa được Trần Thắng Lợi gửi vào:

Sang nay, 10/12/2012, Buu dien chuyen den nha minh thiep bao hy cua gia dinh Vo Dien Bien gui Gia dinh Ong Tran Tu Binh voi noi dung: 
Gia dinh chung toi xin tran trong thong bao: le thanh hon cua hai con chung toi la
Vo Minh Trung va Duong Huyen Trang duoc cu hanh tai tu gia so 30
Hoang Dieu, Hanoi, vao hoi 10 h Chu Nhat, ngay 09 thang 12 nam 2012
(tuc ngay 26 thang 10 nam Nham Thin)
Nha Trai                                                  Nha Gai

Vo Dien Bien                                           Duong Ngoc Phong
Hoang Minh Phuong                                 Duong Thi Mai