Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Hình ảnh của gia đình ta và lính Trỗi với bác Giáp qua blog của Cao

Anh Cao Cẩm Quỳ (Cao "tư lệnh", dân Quế Lâm) là bạn của gia đình, thân thiết với anh Chiến, Quốc, từng gặp Việt Trung ở HN. Những ngày này anh buồn vì quan hệ Việt - Trung xấu đi do tập đoàn lãnh đạo Bắc Kinh không từ bỏ tư tưởng Đại Hán.
Trên blog của anh vừa đăng loạt ảnh quý! Mời cùng xem!

Ba mẹ con Phúc ở Mát

Hai anh đều có đầu mới, ngắn, đẹp.
Ngày 29/8, tại Mát, Phúc chia tay cháu Đức sang Anh học tiếp. Ngày 10/9 Minh lại đi. Vậy còn mỗi mẹ ở nhà. Bà cũng nóng ruột vì chưa về thăm cháu Hồ Nghĩa Dũng được.
Trước ban thờ bà ngoại.
Minh cao hơn mẹ 1 cái đầu.


Đức cũng không kém.