Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Thư từ bạn Eric (Pháp)

Đêm qua (0:00), Eric - thủ thư 1 thư viện ở Pháp, người nghiên cứu về đời sống phu cao su của Pháp ở VN những năm đầu thế kỷ 20, người nghiên cứu về Phú Riềng đỏ - đã gửi email sang. NỘi dung như sau:

Dear Tran Kien Quoc and Hoàng Bội Hương
I am pleased to announce that my book is finally published.
As agreed, I want to  send a  book to every child of Tran Tu  Bin and Ha An.
So, please, can you send me a message with the number of child of each authors, and with your adress.
I hope you will be satisfied with the result. I hope you will be satisfied with the result. I also hope that you will report the existence of this book in Vietnam.

Your faithfully,
Eric Panthou 
From France

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.