Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Nhân 60 năm Điện Biên Phủ và chuyện về người chỉ huy Tổng cục Cung cấp

Trong Hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ tại làng Vạn Phúc, Hà Đông,  ngày 14/8/1945 - quyết nghị về Tổng khởi nghĩa tại HN và 10 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, chú Đặng Kim Giang cũng có mặt cùng 2 Thường vụ Xứ ủy Trần Tử Bình, Nguyễn Khang và các ủy viên Xứ ủy (Văn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Lộc, Xuân Thủy, Lê Liêm... UBQSCM HN được thành lập. Sáng 16/8, các đại biểu tỏa về địa phương. Chú được giao nhiệm vụ phụ trách khởi nghĩa ở Hà Đông.
Sáng 18/8/1945, tại thị xã Hà Đông có cuộc "thử gân" của quần chúng cách mạng với chỉ huy quân đội Nhật. Thường vụ Xứ Trần Tử Bình và Xứ ủy viên Đặng Kim Giang cũng có mặt đương đầu. Thấy thái độ của họ tỏ ra nao núng, thời cơ đã đến...
Đúng thời kì mặt trận Điện Biên 1954 thì bác Trần Đăng Ninh, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp, ốm nặng; chú Đặng Kim Giang, Phó chủ nhiệm, được giao nhiệm vụ thay thế. Chú đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng và nhân dân.
Câu chuyện được kể lại trên Khám phá!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.