Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Quyết định cử ông Trần Tử Bình là Trưởng phòng Cán bộ Bộ Tổng tư lệnh


BỘ QUỐC PHÒNG
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 243 – NĐ
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
-         Chiểu sắc lệnh số 34 ngày 25-3-46 tổ chức Bộ Quốc phòng
-         Theo đề nghị của Chính trị cục trưởng
-         Xét cần phải trông nom, kiểm doát và hiểu thấu cán bộ;

NGHỊ ĐỊNH:
Điều thứ 1 – Nay lập một Phòng Cán bộ trong Cục Chính trị.
Điều thứ 2 – Cử ông TRẦN TỬ BÌNH, nguyên Phó giám đốc Trường Võ bị, lĩnh chức Trưởng phòng.
Điều thứ 3 – Ông Chủ nhiệm Bộ Quốc phòng, ông Chính trị cục trưởng và ông Quân huấn cục trưởng chiểu nghị thi hành./.

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 – 1947
BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
VÕ NGUYÊN GIÁP

Bản sao gửi:
-         Chủ nhiệm Bqf.
-         Q. T. C.
-         Q. H. C.

 ----------
Tư liệu do bạn trẻ Kiều Mai Sơn, đam mê lịch sử, sưu tầm. Gia đình chân thành cảm ơn bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.