Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2013

Lan Phương dịch thư của Eric sang tiếng Anh


Dear all,
For whom interested in Michelin, you can watch different speeches organised last week at Clermont (city in central of France)... It's the first time it happened.
My speech was about the Michelin plantation in Vietnam, and more specifically how the plantation was allocated.
For the people living in Clermont whom may be interested i will sign the book at a bookshop called Volcans and you are welcome to stop by.
The book will be available from next week.
By the way, here's the link to the LDH of Toulon website that shows the book "Les plantations Michelin au Viêt-nam" and more importantly displays several interesting pages. I advise you to have a look at it.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.