Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Phát biểu với cử tri Hà Nam


PHÁT BIỂU VỚI CỬ TRI HÀ NAM
Thưa ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam,
Thưa các quý vị,


Hôm nay tôi rất vinh dự được Đảng Lao động Việt Nam chỉ định và được Mặt trận Tổ quốc trung ương giới thiệu là một thành viên ra ứng cử ở tỉnh nhà, trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa II này.
Xin được phát biểu theo nhiệt tình của tôi.

Thưa các quý vị,


Đảng Cộng sản Đông Dương cũng như Đảng Lao động Việt Nam ngày nay, luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin “Nhân dân lao động sáng tạo ra lịch sử” và đã khéo léo vận dụng một cách tài tình vào hoàn cảnh Việt Nam. Cho nên đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng Tám thành công, sau đó bầu ra Quốc hội - cơ quan có đủ quyền lực, cao nhất - để thực hiện quyền dân chủ và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, để lãnh đạo nhân dân trường kì kháng chiến chống bọn thực dân Pháp xâm lược được bọn đế quốc ra sức giúp đỡ. Cuộc kháng chiến đã đi đến thắng lợi, đã ban hành Luật cải cách ruộng đất, thay đổi quan hệ sản xuất, giải phóng sức sản xuất, đem ruộng đất về cho dân cày, mưu cơm no, áo ấm và thanh toán nạn mù chữ, lại vừa ban hành hiến pháp mới để đảm bảo quyền tự do, dân chủ được rộng rãi. Đây là những thành tích to lớn mà từ xưa tới nay chưa từng có ở nước Việt Nam và cả Đông Nam châu Á.

Nhưng nay đã bước sang giai đoạn lịch sử mới; vậy phải có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ ấy là: phải đưa một nửa nước, miền Bắc nước ta, tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, dần dần thủ tiêu chế độ người bóc lột người, cải thiện đời sống cho nhân dân và làm cơ sở vững chắc để đấu tranh thống nhất nước nhà bằng phương pháp hoà bình. Một lúc phải làm hai nhiệm vụ, thật là khó khăn và phức tạp. Vì vậy phải bầu ra Quốc hội mới để gánh trách nhiệm kể trên. Cho nên nhân dân ta phải chọn các đại biểu ưu tú để thay mặt cho mình mà các đại biểu ấy cần có đủ đức tài, trung thành với cách mạng, với quyền lợi của nhân dân, lấy công tác cách mạng làm sự nghiệp, hiểu biết nguyện vọng của nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đấy là những đầy tớ trung thành của nhân dân.

Riêng cá nhân tôi, rất vui mừng được trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã nuôi nấng và dạy dỗ tôi về thể xác cũng như tinh thần, nơi mà bà con đã che chở và giúp đỡ tôi trong thời kì hoạt động cách mạng, cho nên tôi rất thấu hiểu và thông cảm với bà con tỉnh nhà trong dĩ vãng cũng như hiện nay.

Nay tôi ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa II. Nếu được bà con tỉnh nhà tín nhiệm và được trúng cử, tôi xin đem hết sức lực gánh trách nhiệm mà nhân dân giao phó.

Hà Nam, ngày 13 tháng 4 năm 1960.

Trần Tử Bình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.