Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Tự điển Bách khoa Quân sự Việt Nam 1996. (Trung tâm Tư liệu Bách khoa quân sự Bộ Quốc phòng, NXB QĐND, 1996).
 2. Côn Đảo – Ký sự và Tư liệu. (Ban Liên lạc tù chính trị, Sở VHTT, NXB Trẻ TPHCM, 1995).
 3. Lịch sử phong trào công nhân Cao su Việt Nam. (Công đoàn Cao su Việt Nam, NXB Lao động, 2003).
 4. Công ty Cao su Đồng Phú, Truyền thống – xây dựng và phát triển (1927-1995). (Đảng uỷ và Giám đốc Công ty Cao su Đồng Phú, 1995).
 5. Danh nhân lịch sử Việt Nam. (NXB Giáo dục, 1992).
 6. Nhân vật lịch sử - văn hoá Hà Nam (Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam, NXB Hội Nhà văn, 2000).
 7. Văn phòng Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng – Biên niên sự kiện (1946 – 2005). (Đảng uỷ Quân sự Trung ương - Bộ Quốc phòng - Văn phòng, NXB QĐND, 2006).
 8. Một số hình ảnh về lịch sử - truyền thống Tổng Thanh tra quân đội 1948-1988 (Cục Tổng Thanh tra quân đội 1988).
 9. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam (NXB Giáo dục 2006).
 10. Đảng Cộng sản Việt Nam – Chặng đường qua hai thế kỷ (NXB Chính trị quốc gia 2006).
 11. Đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước và cách mạng tại nhà tù Hỏa Lò (NXB Chính trị Quốc gia 1994).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.