Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Gia đình Trần Việt Trung - Trần Hồng Minh

1. Trần Việt Trung (1959).
1.1 Trần Hồng Minh (1959).
2.1 Con gái: Trần Minh Phương (31/3/1984).
2.1.1 Con rể:
3.1.1- Cháu trai:
2.2 Con gái: Trần Lan Phuơng (08/1/1990).
2.3 Con gái: Trần Thu Phuơng (12/9/1997).

1 nhận xét:

  1. Hôm nay ta sẽ nói về bài pháp con SỐ 0 thứ 4 tượng trưng cho CHỮ ((((((((ĐÔNG)))))))))SẼ HÓA HIỆN CÁC PHÁP THẾ GIAN TRONG QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI ((((( MONG+CÔNG +LONG +XONG +NGÔNG +NÔNG +PHONG +RONG +TÔNG +ÔNG)))))))TỨC 1 CHỮ SINH RA 4 MÙA((( XUÂN HẠ THU ĐÔNG )))TỨC 1 NĂM SẼ SINH RA (((NGÀI )))((((VĂN THÙ BỒ TÁT ))))tức điềm trời là(((( ĐIỀM CÁT))))CHO CHÚNG SINH TỨC NGÀY HÔM NAY (((NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 2019 ))))....((((TRỜI HÔM NAY KHÔNG MƯA TRỜI RẤT ÊM DỊU VÀ RẤT MÁT)))))TỨC 13 CHỮ SỐ 1 TƯỢNG CHƯNG CHO CÂY CUNG ÊM DỊU TỨC ((((SỰ NGHIỆP))) TỨC(((( SƯ TỬ))))TỨC (((((LƯ ĐỒNG ))))TỨC ((((DẤU CỘNG (+)))))TỨC DƯƠNG TRẦN TỨC HỒNG TRẦN TỨC HÔM NAY CÁC LONG THẦN THÁNH TIÊN ĐÃ HẠ PHÀM TRONG VÔ HÌNH KHI AI TU SẼ MỞ RA CON MẮT THỨ 3 CÁC VỊ ĐÓ SẼ DẪN DẮT ĐÚNG CÁC CHƯ VỊ....CON KHÔNG TU SẼ MỞ RA THIÊN MA TỨC CÁI SÂN TỨC THÂN NÓNG TỨC BỆNH NGHIỆP SẼ ỨNG HIỆN TRONG GIÁO PHÁP TỨC MÙA ĐÔNG LẠI TRỞ VỀ MÙA HẠ TỨC ĐANG TỐT LẠI TRỞ VỀ XẤU THIỆN SẼ CHUYỂN THÀNH ÁC TỨC DƯƠNG THÀNH ÂM TỨC NHÂN SẼ TRỔ QUẢ TỨC (((THIÊN MA )))TỨC CON SỐ 3 LÀ THIÊN MA 3 TUẦN TỨC ÂM 3 TỨC CÂY CUNG TỨC NÚI LỬA KHI CHẢY RA PHUN TRÀO RẤT DỮ DỘI KHI ((((((TÂM SÂN ))))TRONG TẤT CẢ ĐẠO SẼ MỞ RA (((((((ĐẠO HÒA HẢO )))))TỨC CHÁU TA ((((TRẦN VĂN HÀO )))SINH((((( NĂM MẸO )))TỨC ((((NGÀY 4 ))))tức hợp nhất ngày 4 tháng 8 tức 48 ngàn pháp môn tức(() THẦN MINH)))tức((( MẸO MÙI))TỨC ((NẺO ĐƯỜNG ))TỨC ((((KIÊN CƯỜNG))))TỨC (((THỤT LÙI)))TIẾP THEO CÁC CHỮ((( MÈO DE)))TỨC TỬ KÊ TỨC VỊ THẦN (((KIM KÊ)))TỨC VỊ((( THẦN DẬU)))TỨC CẬU ÔNG TRỜI TỨC NGÀI(((( THẠCH ĐẢM ĐANG)))) TRONG NÚI ĐÁ TỪ TRỜI SINH RA TỨC TRONG(((( 10 CHỮ HÓA HIỆN XUONG NHÂN GIAN)))SẼ HÓA HIỆN TRONG 4 MÙA XUÂN HẠ THU ĐÔNG SẼ ỨNG HIỆN TRONG 10 CHỮ TRONG CON SỐ 0 THỨ 4 TỨC TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG LONG VƯƠNG HÓA HIỆN LONG THẦN HỘ PHÁP TỨC THÁP THÁP THIÊN VƯƠNG SẼ MỞ RA TÒA THÁP TRONG TAM GIỚI HÀNG VẠN TỶ NĂM TRONG(((( ĐẠO CHA TRỜI ))))TỨC SẼ CHỨNG ĐẠO CHO CÁC VỊ THIÊN BINH THIÊN TƯỚNG TRỞ VỀ VỚI NGÀI TỨC (((ĐẠO CAO ĐÀI)))(((((ĐẠO CHÚA TRỜI ))))TỨC (((GIÊ SU))))BẰNG 1 (((ĐẠO HÒA HẢO)))TỨC HÒA HỢP SẼ HÒA NHẬP VỚI LINH THỂ ((((((ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ )))))SẼ HIỆN THÂN KIM CANG ĐỘ CHÚNG SINH MỌI MUÔN LOÀI TRONG TAM GIỚI HÀNG VẠN TỶ NĂM SẼ ĐƯỢC KHAI MỞ (((((((ĐẠO LÀM NGƯỜI)))))

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.